Industrie
Organisatie Advies
  

INTRODUCTIE

INTERNATIONALISERING

VERBETER TRAJECTEN

SALES IMPROVEMENT

INTERIM MANAGEMENT

PROGRAM MANAGEMENT

RECRUITMENT

CONTACT

INTRODUCTIE

Als ervaren Organisatie Adviseur heb ik in ruime mate (inter)nationale ervaringen mogen opdoen in diverse B-2-B bedrijfstakken. In zowel handels als productie organisaties.

Mijn gespecialiseerde inbreng ligt vooral op de deelgebieden: internationalisering strategieën bij (multi)nationale mkb bedrijven (zowel aan de verkoop als aan de inkoop zijde), leiden van complexe verbetertrajecten, verhogen van de output van commerciële afdelingen, markt- en product expansie en interim management.

Door mijn wereldwijde werkervaringen, brede interesses en gedrevenheid tot verbeteren, heb ik een vernieuwende en verfrissende kijk op algemeen management ontwikkeld. Mijn dagelijkse werk bestaat uit het met raad en daad bijstaan van DGA's en algemeen management in het verbeteren van business, organisaties, in 'managing change'.

Organisatie Advies is zowel een generalisme als een specialisme. Juist om die reden is het haast ondoenlijk in een e-mail, op een website of zelfs in een brochure een volledig beeld te schetsen dat precies past binnen uw situatie. In een gratis (maar niet voor niets!) inventariserend persoonlijk gesprek kan wel op uw unieke situatie worden ingegaan. Daartoe nodig ik u graag uit!

 
 

REFERENTIES
Een samenvatting van uitgevoerde projecten.

BLOGS
Onze kijk op ondernemen en daaraan gerelateerde onderwerpen.

ACTUALITEIT
Wat ons naast ons werk bezig houdt.

 
 
Strategie